3 yasada değişikliğe gidiliyor

3 yasada değişikliğe gidiliyor

3 yasada değişikliğe gidiliyor

Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında değişiklikler öngören tasarılar Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak Resmi Gazete’de halkın bilgisine sunuldu

Tasarılarla ilgili görüş ve önerilerin, yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulması istendi.

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde, bilişim sistemleri, kitle iletişim araçları ve sosyal medya mecralarında denetimsizce yapılan yayınların, haber ve/veya konuşmaların Anayasa’nın 19’uncu maddesiyle düzenlenen özel hayatın gizliliği kuralına aykırılık oluşturmaması ve insanın var oma özgürlüğü ortadan kaldırmayacak şekilde yapılmasını gerektirdiği kaydedilerek tasarının, yasadaki bazı tanımların ve unsurların günümüz bilişim ve teknolojik koşullarına göre yeniden düzenlenmesini amaçladığı kaydedildi.

Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasalarında değişiklikler öngören tasarılar Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak Resmi Gazete’de halkın bilgisine sunuldu

Tasarılarla ilgili görüş ve önerilerin, yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulması istendi.

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde, bilişim sistemleri, kitle iletişim araçları ve sosyal medya mecralarında denetimsizce yapılan yayınların, haber ve/veya konuşmaların Anayasa’nın 19’uncu maddesiyle düzenlenen özel hayatın gizliliği kuralına aykırılık oluşturmaması ve insanın var oma özgürlüğü ortadan kaldırmayacak şekilde yapılmasını gerektirdiği kaydedilerek tasarının, yasadaki bazı tanımların ve unsurların günümüz bilişim ve teknolojik koşullarına göre yeniden düzenlenmesini amaçladığı kaydedildi.

Yukarıdaki gerekçeler ışığında yurttaşları müfsit niyetli yayın ve/veya konuşma ve/veya her türlü iletiden ve gerek sosyal medya mecralarından gerekse bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçlarıyla yapılan kötü niyetli eylemlere karşı korumak amacıyla işbu değişiklik yasa tasarısı hazırlanmıştır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER