Hükümetten ‘erken seçim’ tasarısı UBP-DP-YDP Erken Seçim için 3 Nisan 2022’yi önerdi

banner42

Ersan Saner Başbakanlığındaki Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi Azınlık Hükümeti erken seçimle ilgili Meclis’e yasa tasarısı gönderdi, seçim için 3 Nisan 2022 tarihini önerdi.

Hükümetten ‘erken seçim’ tasarısı  UBP-DP-YDP Erken Seçim için 3 Nisan 2022’yi önerdi

Ersan Saner Başbakanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Azınlık Hükümeti erken seçimle ilgili Meclis’e yasa tasarısı gönderdi, seçim için 3 Nisan 2022 tarihini önerdi.

Tasarının, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülerek Meclis Genel Kurulu’na sunulması gerekiyor.

Hükümetin çoğunlukta olmadığı komitede 3 UBP, 2 CTP, 1 HP üyesi yer alıyor. Karar yeter sayısının dört olduğu komitede, erken seçim tarihi için hükümetin muhalefetle de uzlaşması gerekiyor.,


Uzlaşı olmaması halinde haziran ayında 1 milletvekili için ara seçime gidilecek.


İşte Erken Seçim Tasarısı

GENEL GEREKÇE

                Anayasanın 79’uncu maddesi Cumhuriyet Meclisi seçimlerine ilişkin kuralları düzenlemektedir. Bu maddede, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin beş yılda bir yapıldığı kuralı yanında, ara seçimlerin her yıl belli zamanda yapıldığı; ancak genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamayacağı kuralı da bulunmaktadır. Anayasa hükmü gereğince 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 14’üncü maddesi ara seçimlerin her yılın Haziran ayında yapılacağına ilişkin kuralı düzenlemiştir.

Ayrıca bahse konu Yasanın aynı maddesi, ara seçimlerin Cumhuriyet Meclisince her yılın Haziran ayı içerisinde saptanan günde yapılmasını ve bu günden önceki altmışıncı günün de seçimin başlangıç günü olarak belirlenmisini öngörmüştür. Bu bağlamda Cumhuriyet Meclisinin, seçimlerinin yenilenmesine ilişkin seçim kararı alması halinde, Haziran ayında ara seçim yapılmasına gerek kalmayacaktır.

                Yukarıda bahsedilen Anayasa ve 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları çerçevesinde, dünyada ve Ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını da göz önüne alındığında,meclisin aritmetik yapısını da değiştirmeyeceği, demokrasimize halel gelmeyeceği düşünüldüğü zaman, ara seçim yapmanın gerek seçimde çalışacak olan personel gerekse diğer harcamalarla  ve var olan ekonomik sıkıntılarla birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık on milyon Türk Lirası gibi bir meblağın harcanmasına  sebep olacağı ve böyle bir dönemde Devlete büyük bir mali külfet getireceği açıktır.

                Bu aşamada tüm bu gerekçeler çerçevesinde, ara seçimin yapılması yerine, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiş olup,içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin iyileştirilmesi amacıyla gerek ülkemizde,gerek dünyadaki aşı programlarının hayata geçirilmesine imkan tanımak ve daha sağlıklı koşullarda seçimlerin yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 3 Nisan 2022 tarihinde yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı kanısına varılmıştır.

5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları dikkate alındığında, Haziran ayında ara seçim yerine, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine gidilmesi amacıyla bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ:

Madde  1.

Bu madde ile Yasanın kısa ismi düzenlenmiştir.

Madde 2.

Bu madde ile Seçim ve Halkoylaması Yasasının 12’nci maddesinin kurallarına  bakılmaksızın Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılacağı ve seçimin başlangıç gününün Yüksek Seçim Kurulunca ilan edileceğine ilişkin kurallar öngörülmüştür.

Madde 3.

Bu madde ile Yasanın “Yürürlüğe Giriş” kuralı düzenlenmiştir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN YASA TASARISI

      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim

1. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasası olarak isimlendirilir.

Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Seçim Tarihi ve Seçime Kurallar

      5/1976

        29/1977

          1/1980

          4/1980

        12/1981

2.

(1)

banner44

Seçim ve Halkoylaması Yasasının 12’nci maddesinin kurallarına bakılmaksızın, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin seçimler 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılır.

        17/1985

        19/1985

        15/1986

        16/1986

        60/1988

        17/1990

        33/1990

        52/1991

        78/1991

        46/1993

        58/1993

        59/1993

          2/1994

        12/1994

        12/1998

        48/1998

        13/2000

        14/2002

        24/2010

        33/2016

        59/2017

(2)

Bu Yasa tahtında 3 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek seçimde, seçimin başlangıç tarihi, Seçim ve Halkoylaması Yasasının 12’nci maddesinde öngörülen kurallar dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete’de ilan edilir ve Yüksek Seçim Kurul, söz konusu Yasanın 20’nci maddesi kuralları uyarınca seçim işlemlerini başlatır.

(3)

Bu Yasa tahtında 3 Nisan 2022 tarihinde yenilecek olan Cumhuriyet Meclisi seçimlerinde, Seçim ve Halkoylaması Yasasında seçimle ilgili kuralların uygulanmasında, Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.

Yürürlüğe Giriş

3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hasan ilhan
Hasan ilhan - 6 ay Önce

Ramazan ayına denk gelmesin lütfen

SIRADAKİ HABER