22
Haz 2021
Hade çıksın bir Adliye Kurulu Üyesi ve bana ve kamuoyuna anlatsın

Yıllardır söyledim durdum. Hakim alımmlarında, terfilerinde ve nakillerinde hiç bir objektif kriter yoktur diye. Türkiye cumhurbaşkanının tenkit ettiği anayasa mahkemesi kararını okudum. Anayasa mahkemesinin koyduğu kriterleri çok beğendim....

MAKALEYİ OKU